Kanadehon chushingura, acto IX Aparecen los actores Sawamura Tenosuke III representando a Oboshi Rikiya y Bando Kamezo I a Kakogawa Honzo

Utagawa Kuniaki II (1835-1888)

Firmado: Firmado: Kuniaki ga (1862)

Editor: Etsuka

Miniaturas