Famosas plazas de Edo (Edo meisho zue)

Nakamura Fukusuke I como Sendai

Utagawa Kunisada (1786-1864)

Firmado: Toyokuni

Fecha: 1852

Editor: Iseya Chusuke

Miniaturas