Actores Segawa Senjo y Sawamura Gennosuke

Firmado: Toyokuni ga

Fecha:  1815

Editor: Harimaya Shinshichi

Miniaturas