Brocados de la Capital (MIYAKO NO NISHIKI)

Tsukioka Kögyo (1869-1927)

1900

Miniaturas