Título: Muromachi Genji Kocho No Maki

Escritor: Ryutei Senka

Artista: Utagawa Kunisada II

Fecha: (1860-1870)

Miniaturas