Título: Toto Meisho Ichiran

Artista: Katsushika Hokusai

Fecha: 1800

Miniaturas