Título: Ki No Kuni  Meisho Zue Vol 5

Artista: Takechi Shiyu

Fecha: 1811

 Miniaturas