Título: Shui Miyako Meisho Zue Vol. 3

Escritor: Akisato Ritö

Artista: Sunchösai Takehara Nobushige 

Fecha: 1788

 Miniaturas