Título: Syaka Hatsuso Yamato Bunko No.49 Ge y Jyo

Escritor: Mantei Ouga

Artista: Utagawa Kunisada II

Fecha: Manei-2 (1861)

Miniaturas