Título: Inu No Soushi No.23 Ge

Escitor: Ryutei Senka

Artista: Utagawa Kunisada

Fecha: Kaei-5 (1852)

Miniaturas