Título: Syaka Hatsuso Yamato Bunko No.24 Jyo

Escritor: Mantei Ouga

Artista: Utagawa Kunisada II

Fecha: Kaei-6 (1853)

Miniaturas