Título: JIRAIYA SETUSWA (Tales of JIRAIYA) Vol. 4

Escritor: Kanwatei Onitake

Artista: Katsushika Hokusai

Fecha: Bunka-3 (1806)

Miniaturas