Título: Ehon Kansoo Gundan

Artista: Katsushika Hokusai

Fecha: 1843

Miniaturas