Título: Meishou Yuushinden Vol1..4

Artista: Utagawa Yoshitora

Fecha: Manen-1 (1860)

Miniaturas