Título: Tuzoku Nihonsyoushi 5 Ge 

Artista: Baidou Kunimasa (Utagawa Kunisada III)

Fecha: Meiji-14 (1881)

 Miniaturas