Título: Ehon Imayo Sugata Ge

Artista: Utagawa Toyokuni

Fecha: Kyuowa-6 (1806), edición Taisho-5 (1916)

Miniaturas