Título: Ehon Imayo Sugata Jyo

Artista: Utagawa Toyokuni

Fecha: Kyuowa-6 (1806), edición Taisyo-5 (1916)

Miniaturas