Sono sugata Hikaru no utushi-e. Capítulo 33

Utagawa Kunisada (1786-1865)

Firmado: Toyokuni ga (1851)

Editor: Izumiya Ichibei

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas