Kabuki Genji. CapĂ­tulo 19

Utagawa Yoshitaki (1841-1899)

Firmado: Yoshitaki (1860)

 Miniaturas