Kabuki Genji. CapĂ­tulo 23

Utagawa Yoshitaki (1841-1899)

Firmado: Yoshitaki (1860)

 Miniaturas