Kabuki Genji. CapĂ­tulo 16

Utagawa Yoshitaki (1841-1899)

Firmado: Yoshitaki (1880)

 Miniaturas