Asatsuyu

Kaburaki Kiyokata (1878-1972)

Firmado: Kiyotada  (1903)  

Miniaturas