Tate-ni para Kakejiku

KUtagawa Hiroshige (1797-1858)

Alrededor de 1840

Editor Sanoya Yoshibei

TamaƱo: Kakemono-e

Miniaturas