Siete variaciones del Iroha, sílaba Ku para Kumo no Taema: Actores Nakamura Fukusuke I como Kumo no Taema y Bandô Shûka I como la Narukami femenina (Onna Narukami).

Utagawa Kunisada (1786-1865)

Firmado: Toyokuni ga  con el sello toshidama (1856)

Editor: Yamaguchiya Tobei

Tamaño: Ôban

 Miniaturas