Taiheiki Shūi (太平記拾遺). Guerrero Honda Hachiro Tadakatsu

Utagawa Yoshiiku (1833-1904)

Firmado: Ikkeisai Yoshiiku hitsu (1871)

Editor: Hirookaya Kosuke

Miniaturas