Guerrero

Utagawa Yoshitsuya  (1822-1866) 

Firmado: Ichieisai Yoshitsuya (1852)

Editor: Maruya Tetsujiro

Miniaturas