Guerrero

Utagawa Yoshitsuya  (1822-1866) 

Firmado: Ichieisai Yoshitsuya (1867)

Editor: Yamamotoya Heikichi

Miniaturas