Tokugawa Tsunayoshi-ko

Kobayashi Kiyochika (1847-1915)

Firmado: Kiyochika (1885)

Miniaturas