Taihei-ki Eiyu Den. 41 Negoro Komizucha

Utagawa Yoshiiku (1833-1904)

Firmado: Ikkeisai Yoshiiku hitsu (1867)

Editor: Hirooka Kosuke

Miniaturas