54 históricas batallas de Hisago

Utagawa Yoshitsuya  (1822-1866) 

Firmado: Ichieisai Yoshitsuya (1864)

Editor: Tsutaya

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas