Samurai Kagehisa

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Fecha:  1817

Tamaño: Ôban 

 Miniaturas