Sanada Yoichi y Matano Goro

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Fecha:  (1815-1824)

Tamaño: Ôban 

 Miniaturas