Puente Mansei

Utagawa Kuniteru II (1830-1874)

Firmado: Yōsai Kuniteru mosha (1874)

Editor: Utaga Kunihi

Miniaturas