Teatro de Kabuki

Utagawa Kunichika (1835-1900) 

Firmado:  Kunichika   

1868

Editor: Hiranoya Shinzo

 Miniaturas