Actores Ichikawa Kodanji como Inaba Konzo a la derecha, Ichimura Takematsu como Midori en el centro y Onoe Kikugoro como Matsuyama en la izquierda

Kunisada (1786-1865)

Firmado: Toyokuni ga

1857

Editor Iseyoshi

Miniaturas