Actores  ICHIKAWA Koijyuro (D)y ARASHI Tokusaburo como TERAKOYA Heisuke (Iz)

Kunisada (1786-1865)

Firmado: Kunisada ga

1815-42

Editor Tsuru-ya Kinsuke

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Ăšltima | Miniaturas