Actor Ichikawa Monnosuke III

Utagawa Kuniyasu (1794-1832)

Firmado: Kuniyasu

Sello del censor: Kiwame  (1824)

Editor: Uemura Yohei

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Ăšltima | Miniaturas