Arashi Kanjûrô I, Mimasu Gennosuke I y Nakamura Shikan II

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)   

Firmado: Ichiyûsai Kuniyoshi ga  (alrededor de 1840)

Editor: Soshuya Yohei

Miniaturas