Shin_yoshiwara sakura no keshiki (cuatro de cinco paneles)

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame  (1811)

Editor: Eikyudo 

 Miniaturas