Actor Matsumoto Koshiro

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame  (1810)

Editor: Murataya Jirobei

Miniaturas