Actor Matsumoto Koshiro V

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame  (1815)

Editor: Mikawaya Selemon

Miniaturas