Actor Onoe Kumesaburo

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

(1805-1811)

Editor: Yamamoto Koreyori

Miniaturas