Actor Arashi KichisaburĂ´ II

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame  (1800-1819)

Editor: Tsuruya Kinsuke

Miniaturas