Actor Iwai Hanshiro

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

 (1812)

Editor: Uchiyama Kanbei

 Miniaturas