Actor Iwai Hanshiro V

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame  (1824)

Editor: Yamamoto Heikichi

Miniaturas