Actor Matsumoto Koshiro

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

 (1790)

Editor: Harimaya Shinshichi

Miniaturas