Actor Matsumoto Koshiro

Firmado: Toyokuni ga

Fecha:  1815-1825

Editor: Yamamoto-ya Heikichi

Miniaturas