Taiheiki Chushin Koshaku

Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame (1818)


Miniaturas