Actores: A la derecha  Iwai Kumesaburô II como Gozen, Matsumoto Kōshirō V como Nagata y Onoe Kikugoro como Wataru.

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame  (1824)

Editor: Ni  shimura-ya Yohachi

Miniaturas