Actores:A la derecha Matsumoto Yanezou, Segawa Kikunojyo, Iwai Hanshiro, Iwai Kumesaburo  y  Ichkawa Dannosuke

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame  (1815)

Editor: mTatsumura Tatsuemon 

 Miniaturas